INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Veluweland trotse mediapartner Kerst in de Vesting

Veluweland is dit jaar wederom mediapartner van Kerst in de Vesting. De komende weken besteedt de krant weer veel aandacht aan dit prachtige evenement, zowel in de papieren editie, als op de website en de Facebook-pagina.

Op 22 november verschijnt de speciale Kerst in de Vesting krant huis aan huis in een oplage van maar liefst 58.000 exemplaren. Met daarin onder andere het programma, interviews en nog veel meer. ,,Als lokale krant vinden wij het belangrijk om zulke mooie evenementen te ondersteunen en zo Elburg op de kaart te zetten aldus Michel Rodenburg van Veluweland.

Lees meer artikelen over Kerst in de Vesting en ander nieuws uit de regio op www.veluweland.nl

Plaatselijke berichten

Schoolgelden anno 1904

ELBURG - Burgemeester en wethouders van Elburg brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier van schoolgelden dezer gemeente over het eerste kwartaal 10904 goedgekeurd van H.H. Ged. Staten dezer provincie terug ontvangen aan den gemeente Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie deze gemeente voor een ieder ter inzage zal nederliggen.

Elburg, den 5 Maart 1904

Burgemeester en Wethouders van Elburg
BAS BACKER
De Secretaris, W. Meijer

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?