INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Stichting Kerst in de Vesting heft zichzelf op en beeïndigt daarmee haar activiteiten.

De editie van het evenement Kerst in de Vesting 2017 was qua winterse beelden een plaatje. Er viel sneeuw, waardoor er een schitterende witte wereld ontstond; nog niet eerder was er een witte Kerst in de Vesting. Maar al dit moois had ook een keerzijde: er werd code oranje afgegeven, waardoor er beduidend minder bezoekers naar Elburg kwamen. Met name op de zaterdag. En minder bezoekers betekent minder inkomsten. De Stichting had een financiële reserve van € 20.000 en na betaling van alle facturen is het saldo nu geslonken naar € 2.000. Een voor het bestuur absoluut onaanvaardbaar laag weerstandsvermogen. Want het kan immers zo zijn dat er door weersomstandigheden ook in 2018 minder bezoekers zullen komen. Het weer in dat deel van het jaar is en blijft een onzekere factor en niet beïnvloedbaar.

Kerst in de Vesting werkt de laatste jaren met een begroting van zo’n € 100.000. Daarmee worden de meest noodzakelijke kosten gedekt. De inkomsten van de entréegelden dekken zo’n 70% van de begroting. Daarnaast zijn er de sponsor- en advertentiegelden: 15%. De gemeente Elburg draagt door middel van een subsidie 10% bij en de winkeliersvereniging 5%.
Het stichtingsbestuur is dus zelfverantwoordelijk voor 70% van de begroting; best een pittige inspanning.

In het verleden is al meerdere malen geconstateerd dat het financiële risico te groot werd. Daarom werd een paar jaar geleden de constructie bedacht om met garantstellingen te gaan werken; in geval van een financieel tekort zouden de garantstellingen aangesproken kunnen worden. Het bestuur gaf een garantstelling af van € 15.000, Niek van de Sprong Producties € 15.000, de gemeente Elburg € 15.000 en twee particuliere garantstellers van elk € 2.500. Een groot deel van deze garantstellingen vervalt nu; de gemeente Elburg en Niek van de Sprong Culturele Producties kunnen/willen niet langer garant staan en het bestuur heeft geen reserve meer. Eventuele tekorten zouden nu dus verstrekkende gevolgen voor de bestuursleden kunnen hebben.

Het merendeel (75%) van de begroting wordt besteed aan de kosten die de productie met zich meebrengt: beveiliging, verkeersregelaars, parkeervoorzieningen, elektra, podia, overkappingen van de podia, geluidsinstallaties, etc.
25% van de begroting wordt besteed aan programmering. (En dat heeft juist een extra impuls nodig om het profiel en het niveau van het evenement op peil te houden.)

Na uitgebreide overdenkingen, zag het bestuur geen andere mogelijkheid dan de Stichting Kerst in de Vesting op te heffen en daarmee alle activiteiten te beëindigen.

Voor vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Joop Zwart, telefoon: 0525 – 681 216 of per mail: bestuur@kerstindevesting.nl

Plaatselijke berichten

Schoolgelden anno 1904

ELBURG - Burgemeester en wethouders van Elburg brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier van schoolgelden dezer gemeente over het eerste kwartaal 10904 goedgekeurd van H.H. Ged. Staten dezer provincie terug ontvangen aan den gemeente Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie deze gemeente voor een ieder ter inzage zal nederliggen.

Elburg, den 5 Maart 1904

Burgemeester en Wethouders van Elburg
BAS BACKER
De Secretaris, W. Meijer

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?