INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Nieuws voor bewoners

Sinds vorige week is de brief voor inwoners van de vesting huis-aan-huis bezorgd. Mocht u hem nog niet gelezen hebben, hij is ook op deze website te vinden op de pagina ‘Bewoners’. In de linkerkolom kunt u hem als bestand downloaden.

Op diezelfde pagina staat ook hoe u als bewoner kan aangeven dat u:

  • een vuurkorf wil aanvragen
  • een activiteit wil organiseren
  • als vrijwilliger wil ondersteunen

 

Plaatselijke berichten

Schoolgelden anno 1904

ELBURG - Burgemeester en wethouders van Elburg brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier van schoolgelden dezer gemeente over het eerste kwartaal 10904 goedgekeurd van H.H. Ged. Staten dezer provincie terug ontvangen aan den gemeente Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie deze gemeente voor een ieder ter inzage zal nederliggen.

Elburg, den 5 Maart 1904

Burgemeester en Wethouders van Elburg
BAS BACKER
De Secretaris, W. Meijer

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?