INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Kom met de fiets naar Kerst in de Vesting

De organisatie van Kerst in de Vesting roept bezoekers op die op een korte afstand van Elburg wonen zoveel mogelijk met de fiets te komen. Voor hen zijn er speciale fietsparkeerplaatsen gecreëerd bij de ingangen van de Vesting. Onder andere op “Het Schootsveld”.

Hierdoor kunnen bezoekers die van elders komen op een redelijke afstand van de Elburger vesting hun vervoermiddel parkeren. Automobilisten wordt dringend aangeraden om de aanwijzingen op de tekstborden, aanwijzingsborden en van de verkeersregelaars op te volgen, zodat er geen opstoppingen plaatsvinden.

Parkeer niet uw auto op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Het zou jammer zijn dat u na afloop van een mooie dag Elburg, plots achter uw voorruit een bekeuring vindt.

Plaatselijke berichten

Schoolgelden anno 1904

ELBURG - Burgemeester en wethouders van Elburg brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier van schoolgelden dezer gemeente over het eerste kwartaal 10904 goedgekeurd van H.H. Ged. Staten dezer provincie terug ontvangen aan den gemeente Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en in afschrift gedurende vijf maanden op de Secretarie deze gemeente voor een ieder ter inzage zal nederliggen.

Elburg, den 5 Maart 1904

Burgemeester en Wethouders van Elburg
BAS BACKER
De Secretaris, W. Meijer

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?