INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Contact

Secretariaat:
Noorderkerkstraat 11
8081 ET Elburg
bestuur@kerstindevesting.nl

Voorzitter:  Joop Zwart
voorzitter@kerstindevesting.nl

Secretaris:  Els Baauw
bestuur@kerstindevesting.nl

Penningmeester: Chris Hengeveld
penningmeester@kerstindevesting.nl

PR en Media:
prenmedia@kerstindevesting.nl

Sponsoring:
sponsor@kerstindevesting.nl
of kijk op onze sponsorpagina

Programmering: 
programmamanager@kerstindevesting.nl

Logistiek:
logistiek@kerstindevesting.nl

Producent: Niek van der Sprong
producent@kerstindevesting.nl 
Voor vragen over:
– Veiligheid
– Parkeren
– Toegangsbeleid

Busreizen:
busreis@kerstindevesting.nl
Vragen touringcarbedrijven
over verkoop toegangsbewijzen en parkeren

Kerstmarkt: Reinie van de Streek
www.streekevenementen.nl
Waaraan moet u als deelnemer voldoen?
– U kunt alleen inschrijven voor beide dagen
– Alleen met kerst gerelateerde artikelen
– U bent verplicht zich aan de dresscode anno 1900 te houden
– Food kan niet meer geplaatst worden, maximum is bereikt
– Geen gebruik van grote verkoopwagens of parasols, maar d.m.v. kramen
– Inschrijven op streekevenementen.nl onder button “Prijzen en Inschrijven”

Vrienden van Kerstindevesting
vriendenvan@kerstindevesting.nl
of kijk op de pagina Word vriend van Kerst in de Vesting

Plaatselijke berichten

Turftjalk vastgelopen
14 december 1906

Elburg. In den nacht van Maandag op Dinsdag J.L. strandde de met turf geladen tjalk van P. Hoeksma op weg van de Lemmer naar Amsterdam, op de z.g. Nabberd in de Zuiderzee nabij deze gemeente. Het schip bekwam tevens een lek en de opvarenden, schipper H. met vrouw en zoon waren genoodzaakt den geheelen nacht op het dek door te brengen. Dinsdagmorgen werd de toestand der door den aanhoudenden regen en wind verkleumden opgemerkt door den visscher H. Foppen alhier, die de opvarenden te Elburg aan wal bracht. Bij een heerlijk vuur en van droge kleeren voorzien kwam er gelukkig spoedig een gunstige verandering in hun deerniswaardigen toestand. Het is te hopen, dat men er spoedig in mag slagen het schip vlot te krijgen, te meer daar het niet verzekerd is.

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Ontwerp: SHERPA grafisch ontwerp
Realisatie: WordPress Webdesigners