INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

BEELDMERK “KERST IN DE VESTING” BESCHERMD

Het beeldmerk en de naam “Kerst in de Vesting” zijn een vastgelegd handelsmerk. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mogen zowel het beeldmerk als naam niet door derden in welke vorm dan ook worden gebruikt.

Voor toestemming dient u via e-mail contact op te nemen met  bestuur@kerstindevesting.nl

KERST IN DE VESTING 2015 GAAT DOOR

Elburg, 4 oktober 2014,

Na het bestuursbesluit om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan gloort er weer licht aan de horizon voor de editie 2015. Het evenement staat dan gepland voor vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2015.
De Stichting gaat samenwerken met een cultureel productiebureau om op die manier veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende financiële en rechtspositionele gevolgen zoveel als mogelijk af te dekken.

BEWONERS EN ONDERNEMERS BIJEENKOMST OP 1 OKTOBER

De zomer ligt bijna achter ons, de ‘R’ is weer in de maand en dus de hoogste tijd om u bij te praten over de huidige stand van zaken rond Kerst in de Vesting. Zoals u reeds hebt begrepen, zal er dit jaar geen editie van Kerst in de Vesting zijn. Hierover heeft de pers u de afgelopen tijd uitgebreid geïnformeerd.

Als organisatie willen wij terugkijken, maar meer nog vooruit kijken. Wat zijn onze ideeën over de editie in 2015? Welke koers zetten we uit? Wat hebben we nodig om in 2015 wederom een mooi evenement neer te kunnen zetten? Wat kan uw rol als bewoner of ondernemer hierin zijn? Duidelijk is, dat ons streven is om in 2015 weer een mooi evenement neer te zetten, maar waarin ook de randvoorwaarden goed geregeld zijn.

Op woensdag 1 oktober a.s. ontvangen wij u graag om 20.00 uur in de Sterrenzaal van restaurant De Haas te Elburg (inloop vanaf 19.45 uur).
Wij hopen u dan te mogen begroeten!

KERST IN DE VESTING GAAT IN 2014 NIET DOOR

Elburg, 16 juli 2014

Stichting KidV heeft besloten om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan. Het evenement zou plaatsvinden op vrijdag 12 en zaterdag 13 december.De reden hiervoor is dat de Stichting de veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de eventueel daaruit voortvloeiende financiële gevolgen niet meer kan dragen.

Na de laatste editie in 2013, waarin Elburg vele tienduizenden bezoekers mocht ontvangen, voelde de organisatie de behoefte om zich te bezinnen op een professionaliseringsslag, dit in nauw overleg met de gemeente Elburg. In de eerste helft van 2014 is de Stichting hier volop mee bezig geweest. Desondanks heeft zij nu moeten besluiten om het evenement dit jaar niet door te laten gaan. Onaanvaardbare risico’s op het gebied van aansprakelijkheid kan en wil het stichtingsbestuur niet langer dragen.

Maandag 14 juli heeft Stichting KidV de gemeente op de hoogte gesteld van haar besluit.

Het evenement werd voor het eerst in 2008 georganiseerd. Sleutelwoorden waren gezelligheid, kleinschaligheid, verbondenheid. De prachtige Vesting was het decor voor kerstsferen van rond 1900. In zes jaar groeide het evenement uit tot een groots, wijd en zijd bekend gebeuren. Bezoekers kwamen uit het hele land naar Elburg.De Stichting wil iedereen bedanken voor de inzet in de voorgaande jaren. Met buitengewoon veel pijn in het hart heeft zij dit besluit moeten nemen.

Wij rekenen op uw begrip en hopen met elkaar in 2015 weer een geweldige Kerst in de Vesting neer te kunnen zetten, waarin verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden goed georganiseerd zijn.

 

LAATSTE NIEUWS

05 oktober 2014
BEELDMERK “KERST IN DE VESTING” BESCHERMD

Het beeldmerk en de naam “Kerst in de Vesting” zijn een vastgelegd handelsmerk. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mogen zowel het beeldmerk als naam niet door derden in welke vorm [Lees meer...]


KERST IN DE VESTING 2015 GAAT DOOR

Elburg, 4 oktober 2014, Na het bestuursbesluit om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan gloort er weer licht aan de horizon [Lees meer...]

03 oktober 2014
IN 2015 WEER KERST IN DE VESTING

door redactie Lokale Omroep Elburg, Kerst in de Vesting gaat volgend jaar weer door. Het bestuur is al druk bezig met de voorbereiding. Tijdens een druk bezochte informatieavond bij restaurant De [Lees meer...]

Meer nieuws...

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Ontwerp: SHERPA grafisch ontwerp
Realisatie: ROOK webdesign