INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

KERST IN DE VESTING 2014 GAAT NIET DOOR

Stichting KidV heeft besloten om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan. Het evenement zou plaatsvinden op vrijdag 12 en zaterdag 13 december.De reden hiervoor is dat de Stichting de veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de eventueel daaruit voortvloeiende financiële gevolgen niet meer kan dragen.

Voor meer informatie lees elders op deze site.

Wij vinden het jammer dat wij u dit jaar (2014) niet kunnen verwelkomen.
Noteer vast in uw agenda van 2015 vrijdag 11 en zaterdag 12 december.
Dan vindt de volgende editie plaats.

BEELDMERK “KERST IN DE VESTING” BESCHERMD

Het beeldmerk en de naam “Kerst in de Vesting” zijn een vastgelegd handelsmerk. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mogen zowel het beeldmerk als naam niet door derden in welke vorm dan ook worden gebruikt.

Voor toestemming dient u via e-mail contact op te nemen met  bestuur@kerstindevesting.nl

ONDERNEMERS EN BEWONERS BIJEEN OP 1 OKTOBER

De zomer ligt bijna achter ons, de ‘R’ is weer in de maand en dus de hoogste tijd om u bij te praten over de huidige stand van zaken rond Kerst in de Vesting. Zoals u reeds hebt begrepen, zal er dit jaar geen editie van Kerst in de Vesting zijn. Hierover heeft de pers u de afgelopen tijd uitgebreid geïnformeerd.

Als organisatie willen wij terugkijken, maar meer nog vooruit kijken. Wat zijn onze ideeën over de editie in 2015? Welke koers zetten we uit? Wat hebben we nodig om in 2015 wederom een mooi evenement neer te kunnen zetten? Wat kan uw rol als bewoner of ondernemer hierin zijn? Duidelijk is, dat ons streven is om in 2015 weer een mooi evenement neer te zetten, maar waarin ook de randvoorwaarden goed geregeld zijn.

Op woensdag 1 oktober a.s. ontvangen wij u graag om 20.00 uur in de Sterrenzaal van restaurant De Haas te Elburg (inloop vanaf 19.45 uur).
Wij hopen u dan te mogen begroeten!

LAATSTE NIEUWS

28 oktober 2014
KERST IN DE VESTING 2014 GAAT NIET DOOR

Stichting KidV heeft besloten om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan. Het evenement zou plaatsvinden op vrijdag 12 en zaterdag 13 [Lees meer...]

05 oktober 2014
BEELDMERK “KERST IN DE VESTING” BESCHERMD

Het beeldmerk en de naam “Kerst in de Vesting” zijn een vastgelegd handelsmerk. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mogen zowel het beeldmerk als naam niet door derden in welke vorm [Lees meer...]


KERST IN DE VESTING 2015

Elburg, 4 oktober 2014, Na het bestuursbesluit om de 7e editie van Kerst in de Vesting dit jaar (2014) niet door te laten gaan gloort er weer licht aan de horizon [Lees meer...]

Meer nieuws...

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Ontwerp: SHERPA grafisch ontwerp
Realisatie: ROOK webdesign