INFORMATIE

WORD VRIEND VAN KERST IN DE VESTING


[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

BIJEENKOMST VOOR BEWONERS EN ONDERNEMERS KERST IN DE VESTING 2015

Het voorjaar moet nog beginnen; het zou voor de hand liggen als niemand al zou denken aan Kerst in de Vesting. Maar toch is het zo december 2015. Daarom zijn wij voortvarend begonnen met de voorbereidingen.
Als bestuur willen wij u als bewoner/ondernemer van de vesting alvast informeren over de komende editie.

Om met elkaar van gedachten te wisselen, voorlichting te geven en inspiraties te delen, nodigen wij u voor een bijeenkomst op woensdag 4 maart a.s. uit. Vanaf 19.45 uur bent u welkom in restaurant De Haas, in de sterrenzaal (begane grond).
De versnaperingen zijn voor eigen rekening.

Aan de orde komen onder meer de volgende punten;
-      de ontwikkeling tot nu toe
-      het programma, waarbij wij graag horen wat u daarin doet
-      de financiën
-      Vrienden van . . . . . .

Wilt u de hele uitnodiging lezen: Klik hier

OP WEG NAAR
11 EN 12 DECEMBER 2015

Het bestuur en  managementteam van Kerst in de Vesting zijn met de voorbereidingen gestart voor kerstindevesting 2.0.  Er zal nog heel veel werk verzet moeten worden, maar gelukkig hebben we nog even tijd.

In een vroegtijdig stadium zullen ondernemers en bewoners worden betrokken bij deze voorbereidingen. Op 4 maart staat de eerste vergadering op het programma voor ondernemers en bewoners en op 14 oktober de tweede. Beide vergaderingen zullen plaats vinden in restaurant De Haas aan de Jufferenstraat en beginnen om 20.00 uur

Bewoners of ondernemers die reeds ideeën of plannen hebben wordt gevraagd om deze via e-mail zo vroeg mogelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

Vrijwilligers
Om het werk zo makkelijk mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Zowel in de voorbereidende als uitvoerende fase. Heeft u tijd en wilt u ons helpen neem dat contact met ons op. E-mailadressen en telefoonnummers vindt u onder deze link.

KERST IN DE VESTING
OP 11 EN 12 DECEMBER 2015

Het weekend waarin Kerst in de Vesting 2014 plaats zou vinden is voorbij.  Met behulp van enkele borden bij de ingangen van de vesting werd aangegeven dat er dit jaar geen editie Kerst in de Vesting was. In de media is hier ruim aandacht aan besteed.

Kerst in de Vesting 2014 gaat niet door

“Kerst in de Vesting 2014 gaat niet door”

We kijken nu vooruit naar december 2015, waarin we weer een prachtige Kerst in de Vesting gaan neerzetten. Via deze site zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Noteer vast in uw agenda 11 en 12 december 2015

Dan kunt u volgende editie van Kerst in de Vesting beleven.

BEELDMERK “KERST IN DE VESTING” BESCHERMD

Het beeldmerk en de naam “Kerst in de Vesting” zijn een vastgelegd handelsmerk. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur mogen zowel het beeldmerk als naam niet door derden in welke vorm dan ook worden gebruikt.

Voor toestemming dient u via e-mail contact op te nemen met  bestuur@kerstindevesting.nl

LAATSTE NIEUWS

09 februari 2015
BIJEENKOMST VOOR BEWONERS EN ONDERNEMERS KERST IN DE VESTING 2015

Het voorjaar moet nog beginnen; het zou voor de hand liggen als niemand al zou denken aan Kerst in de Vesting. Maar toch is het zo december 2015. Daarom zijn wij [Lees meer...]

19 januari 2015
OP WEG NAAR
11 EN 12 DECEMBER 2015

Het bestuur en  managementteam van Kerst in de Vesting zijn met de voorbereidingen gestart voor kerstindevesting 2.0.  Er zal nog heel veel werk verzet moeten worden, maar gelukkig hebben we nog [Lees meer...]

23 december 2014
PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur en Managementteam Kerst in de Vesting wensen alle bezoekers van de afgelopen jaren, vrijwilligers, vrienden KidV, ondernemers en sponsoren gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.  Wij hopen dat [Lees meer...]

Meer nieuws...

[Gesponsord]    Hier uw advertentie?

Ontwerp: SHERPA grafisch ontwerp
Realisatie: ROOK webdesign